Nästan ett ton lax i PEJA-fiskevatten

Den 31 augusti avslutades laxfisket i PEJA fiskevatten som omfattar byarna Anttis, Peräjävaara och Erkheikki/Juhonpieti längs med svenska Torneälven i Pajala kommun.
Rätt mycket lax har varit synlig i älven men dom har inte varit så lätta att få att nappa. Kanske beror det på att det varit en fantastisk varm och regnfattig sommar i Tornedalen som gör att vattnet i älven varit varmt och lågt. Då blir laxarna slöa och tappar huggreflexen tror Owe Pekkari företrädare för föreningen PEJA- fiskevatten.
I år har föreningen uppmanat de som fått lax att rapportera in fångsten till föreningen så att man skall kunna bygga upp en fångststatistik som ger möjligheter till jämförelser mellan åren och naturligtvis också kan användas som marknadsföring av fiskeområdet.
- Det här är första gången som vi vill ha fångstrapporter och många fiskare, särskilt bland lokal befolkningen, är ovana med att rapportera sin fångst.
- Vi har ändå fått rapporter från 57 olika fiskare som sammanlagt fått 152 laxar inom vårt fiskeområde, totalvikten för dessa är 986,7 kg och medelvikten c:a 6,4 kg. Den största fångade laxen vägde 15,5 kilo.
Bland de som rapporterat sin fångst har föreningen lottat ut tre stycken presentkort på 500 kronor.
Vinnare blev Lars Näslund från Malmberget och Heikki Juuso och Tapio Määttä, båda från Finland
- Av fiskekortsförsäljningen ser vi att fiske, framförallt laxfiske intresserar många människor. Det ger förutsättningar för turistföretagare som har logi och båtar och övrig fiskeutrustning och också guidning att erbjuda.
Än så länge kan vi inte vara riktigt säkra på hur lax beståndet i älven kommer att utvecklas men just nu verkar det som att laxarna blir fler för varje år säger Owe Pekkari

 

 

Namn: Glen Olsson
Fångstplats: Peräjävaara
Datum: 29 juli 2009
Vikt: 13,23 kg
Längd: 111 cm
Drag: Jani wobbler


Namn: Jouni Pulkkinen
Fångstplats: Peja
Datum: 12 augusti 2009
Vikt: 7,12 kg
Längd: 88 cm
Drag: Jan-wobbler


Namn: Sven Strålind
Fångstplats: Peräjävaara
Datum: 8 juli 2009
Vikt: 8,3 kg
Längd: 100 cm
Drag: Skeddrag


Namn: Sören Pekkari
Fångstplats: Peräjävaara
Datum: 15juli 2009
Vikt: 11,0 kg
Längd: 106 cm
Drag: Professor


Namn: Tomas Uusitalo
Fångstplats: Peräjävaara
Datum: 1 augusti 2009
Vikt: 2,6 kg
Längd: 61
Drag: Wobbler Junkka


Namn: Toni Pasma
Fångstplats: Peräjävaara
Datum: 10 juli 2009
Vikt: 6,5 kg
Längd: 62 cm
Drag: Wobbler


Namn: Tommi Pääkkölä
Fångstplats: Peja
Datum: 25 juli 2009
Vikt: 6,6 kg
Längd: 85 cm
Drag: Wobbler Jan


Namn: Tommy Nilsson
Fångstplats: Peräjävaara
Datum: 18 juli 2009
Vikt: 7,665 kg
Längd: 73 cm
Drag: fluga


Namn: Veikko Lantto
Fångstplats: Peja
Datum: 1 juli 2009
Vikt: 9,56 kg
Längd: 99 cm
Drag: Jan wobbler


Namn: Erik Storvall
Fångstplats: Anttis
Datum: 17 juli 2009
Vikt: 5,785
Längd: 85 cm
Drag: Skeddrag


Laxfångst rapport PEJA-fiskevatten säsongen 2009.
Den här förteckningen bygger på det som fiskarna frivilligt rapporterat.
Vi är övertygade om att många fler laxar fångats men eftersom det här var första
gången som vi efterfrågade rapporter så är det säkerligen många som inte vetat
om att de kan rapportera sin fångst. Vi inom PEJA-fiskevatten tror att under
kommande säsong kommer vi att få in många fler fångst rapporter.

Totalt rapporterades 152 laxar av 57 olika fiskare . Totalvikten av fångsten
blev 1112,6 kg. Medelvikten per lax var 7,3 kg.

Datum
11/6
21/6
22/6
23/6
30/6
1/7
1/7
2/7
3/7
3/7
4/7
4/7
4/7
4/7
4/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
6/7
6/7
6/7
6/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
8/7
8/7

8/7
8/7
8/7
9/7
9/7
9/7
9/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
11/7
11/7
11/7
11/7
11/7
11/7
11/7
11/7
12/7
12/7
12/7
12/7
12/7
13/7
13/7
14/7
14/7
14/7
15/7
15/7
15/7
15/7
15/7
16/7
16/7
16/7
16/7
16/7
17/7

17/7
17/7
18/7
18/7
18/7
18/7
18/7
19/7
19/7
20/7
21/7
21/7
21/7
22/7
25/7
25/7
26/7
27/7
29/7
30/7
30/7
31/7
1/8
2/8
2/8
3/8
4/8
8/8
8/8
11/8
12/8
13/8
14/8
15/8
16/8
16/8
17/8
17/8
17/8
18/8
18/8

18/8
18/8
18/8
19/8
19/8
20/8
20/8
22/8
23/8
23/8
23/8
24/8
24/8
24/8
25/8
25/8
26/8
27/8
27/8
28/8
28/8
28/8
28/8
29/8
29/8
29/8
29/8
29/8
29/8
30/8
30/8
30/8
30/8
30/8
30/8
31/8

Fiskare
Niklas Mikko
Glenn Olsson
Glenn Olsson
Sven-Erik Sernhov
Sven-Erik Sernhov
Stefan Landström
Sven-Erik Sernhov
Stefan Landström
Stefan Landström
Bertil Aaro
Mauno Häkkinen
Jarmo Noponen
Sven-Erik Sernhov
Stefan Landström
Jarmo Kukasjärvi
Sven-Erik Sernhov
Jarmo Noponen
Heikki Juuso
Ingemar Olsson
Henry Starlind
Mikael Nilsson
Sven:erik Sernhov
Lars Näslund
Tommi Pääkkölä
Stefan Landström
Glenn Olsson
Sören Pekkari
Sven-Erik Sernhov
Eilert Thorneus
Tomas Marsja
Dan Mella
Sven-Erik Sernhov
Glenn Olsson

Sven Strålind
Mikael Nilsson
Dan Mella
Sven_Erik Sernhov
Glenn Olsson
Mikael Nilson
Dan Mella
Sven-Erik Sernhov
Mikael Jansson
Jouko Paakolanvaara
Thorbjörn Dalhult
Dan Mella
Sven-Erik Sernhov
Glenn Olsson
Ingemar Olsson
Jouko Paakolanvaara
Jonas Kristell
Eilert Thorneus
Ingemar Wanhatalo
Bertil Aaro
Glenn Olsson
Sven-Erik Sernhov
Sören Pekkari
Jouko Paakolanvaara
Henry Starlind
Sven-Erik Sernhov
Eilert Thorneus
Sven-Erik Sernhov
Dan Mella
Erkki Pekola
Sven-Erik Sernhov
Sören Pekkari
Eilert Thorneus
Dan Mella
Erkki Pekola
Sven-Erik Sernhov
Ingemar Olsson
Ivar Pekkari
Pelle Johansson
Erkki Pekola
Glenn Olsson

Erik Storvall
Jukka Myllykangas
Tommy Nilsson
Mattias Rönnbäck
Jorma Lappiniemi
Jorma Pieskä
Seppo Lipponen
Ingemar Olsson
Seppo Liponen
Glenn Olsson
Sven-Erik Sernhov
Markku Rahikainen
Tommi Pääkkölä
Markku Rahikainen
Hans Liinanki
Tommi Pääkkölä
Sven-Erik Sernhov
Sixten Mella
Glenn Olsson
Sven-Erik Sernhov
Mikael Nilsson
Sven-Erik Sernhov
Sven-Erik Sernhov
Sven-Erik Sernhov
Markku Ollikainen
Sven-Erik Sernhov
Eilert Thorneus
Juha Savilaakso
Eilert Thorneus
Sven-Erik Sernhov
Sven-Erik Sernhov
Sven-Erik Sernhov
Sören Pekkari
Sven-Erik Sernhov
Esko Kauvosaari
Esa Knuutinen
Esko Kauvosaari
Reino Virtanen
Jani Ronkainen
Owe Pekkari
Esa Knuutinen

Juha Savilaakso
Reino Virtanen
Jani Ronkainen
Sören Pekkari
Juha Savilaakso
Henrik Pekkari
Bengt Pekkari
Pertti Luiro
Sven-Erik Sernhov
Sven Strålind
Ville Sirviö
Ville Sirviö
Yngve Pekkari
Sven-Erik Sernhov
Pertti Luiro
Ville Sirviö
Sören Pekkari
Ville Sirviö
Pertti Luiro
Marjatta Määttä
Seija Rautio
Heikki Junkkala
Jani Ronkainen
Jani Ronkainen
Seija Rautio
Ilari Angeslevä
Tapio Määttä
Paavo Rautio
Juha Aitannurtu
Juha Savilaakso
Jani Ronkainen
Ilari Angeslevä
Matti Lushe
Tapio Määttä
Paavo Rautio
Ilari Angeslevä

Vikt(kg)
12,00
12,00
12,50
7,00
11,20
8,20
6,50
7,20
3,80
5,40
15,50
5,80
7,00
7,00
8,30
4,10
5,80
6,00
13,00
6,00
4,00
8,10
6,00
7,80
5,50
7,60
12,50
6,50
7,60
6,10
7,10
10,60
13,00

8,30
8,00
6,70
6,10
4,70
8,20
6,60
6,10
6,70
1,50
9,80
5,30
5,10
5,60
5,80
6,50
4,70
5,50
7,40
8,10
5,50
7,00
4,60
5,30
6,30
11,50
6,50
7,00
5,00
8,00
6,50
10,90
3,70
2,00
9,00
8,00
6,00
6,90
8,50
8,00
6,20

5,80
7,10
7,60
2,20
5,90
6,50
6,80
8,20
7,30
4,20
5,00
2,20
10,00
12,00
5,40
7,10
6,10
6,20
13,20
5,50
5,90
2,20
15,20
7,10
12,50
2,00
7,90
2,50
2,00
2,40
8,00
5,50
2,20
2,10
4,70
7,20
6,70
11,10
5,50
8,00
6,70

12,60
5,50
8,50
2,00
5,20
6,50
6,40
4,50
5,00
4,80
7,50
8,00
3,10
5,00
6,00
6,20
6,40
5,00
2,00
9,20
7,50
4,00
5,50
2,50
7,20
2,00
4,20
5,70
7,30
2,50
4,00
1,50
4,00
4,20
7,20
4,00

Fångstplats
3 km nedstr.P-vaara
1 km uppstr. P-vaara
1 km uppstr, P-vaara
Autio
Autio
5 km nedstr. Anttis
Autio
5 km nedstr. Anttis
5 km nedstr. Anttis
4 km uppstr. Juhonpieti
Peräjävaara
Peräjävaara
Autio
5 km nedstr. Anttis
Juhonpieti
Autio
Peräjävaara
Autio
5 km nedstr. Anttis
5 km nedstr. Anttis
Peräjävaara
Autio
5 km nedstr. Anttis
Peräjävaara
5 km nedstr. Anttis
5 km nedstr. Anttis
2km uppstr. P-vaara
Autio
Peräjävaara
Anttis
5 km nedstr. Anttis
Autio
1 km uppstr. Peräjävaara

Peräjävaara
Peräjävaara
5 km nedstr. Anttis
Autio
2 km uppstr. P-vaara
Peräjävaara
Anttis
Autio
Peräjävaara
Peräjävaaara
Peräjävaara
5 km nedstr. Anttis
Autio
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
5 km nedstr. Anttis
Peräjävaara
4 km uppstr. Juhonpieti
4 km uppstr. Juhonpieti
1 km uppstr. P-vaara
Autio
1 km uppstr. P-vaara
Peräjävaara
Anttis
Autio
Peräjävaara
Autio
Anttis
Anttis
Autio
1 km uppstr. P-vaara
Peräjävaara
Anttis
Anttis
Autio
Peräjävaara
3 km nedstr. P-vaara
Peräjävaara
Anttis
Peräjävaara

Anttis
Anttis
3 km nedstr. P-vaara
2 km uppstr. P-vaara
Juhonpieti
Autio
Autio
2 km uppstr. P-vaara
Autio
Peräjävaara
Autio
Peräjävaara
Anttis
Peräjävaara
Autio
Peräjävaara
Autio
Anttis
2 km uppstr. P-vaara
Autio
Peräjävaara
Autio
Autio
Autio
Peräjävaara
Autio
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Autio
Autio
Autio
1 km uppstr. P-vaara
Autio
Autio
Autio
Autio
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Autio

Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
1 km uppstr.P-vaara
Peräjävaara
1 km uppstr P-vaara
3 km nedstr. P-vaara
Peräjävaara
Autio
Peräjävaara
Juhonpieti
Juhonpieti
1 km uppstr. P-vaara
Autio
Peräjävaara
Peräjävaara
1 km uppstr. P-vaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara
Peräjävaara